शेयर गर्नुहोस
Ex. Hari Prasad Silwal ! Rest In Peace

निकोल ओलिभियरा संसारकी सबैभन्दा कान्छी खगोलविद्