शेयर गर्नुहोस
 Ex. Ratnashamsher Thapa

निकोल ओलिभियरा संसारकी सबैभन्दा कान्छी खगोलविद्